Ανακοίνωση για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, ο Δήμος Καρπενησίου υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων που βρίσκονται εντός οικισμών, ότι υποχρεούνται να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 75 Ν.3463/2006 και την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022).

Επίσης  οι δημότες υποχρεούνται να κόβουν και να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη όλα τα κλαδιά δένδρων ιδιοκτησίας τους τα οποία προεξέχουν σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος μπορεί να προβεί στην κοπή και απομάκρυνσή, τους καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη και επιβάλλοντας επί πλέον αυστηρά πρόστιμα.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ