Ανακοίνωση για νέα προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ