Ανακοίνωση για δρόμο από διασταύρωση Κλαυσί έως Γαύρο

Ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας ,της  μιας λωρίδας του επαρχιακού δρόμου Καρπενησίου-Προυσού από τη διασταύρωση στο Κλαυσί (Πριστήριο) έως τον Γαύρο, τμηματικά, λόγω εργασιών εκσκαφής και επίχωσης δικτύου ύδρευσης από τις  07-06-2023 μέχρι περάτωσης του έργου και με επαρκή σήμανση από την πλευρά του αναδόχου.