Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ωφελούμενων της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Ανακοινώνονται από σήμερα τμηματικά (ανάλογα με τον ΑΦΜ του αιτούντα) τα οριστικά
αποτελέσματα των ωφελούμενων της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την
ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής
ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», της
περιόδου 2023-2024.
Για την ημερομηνία που θα είναι δυνατή η υπογραφή των Συμβάσεων και η ενεργοποίησή
τους – η οποία θα είναι κοινή για όλους τους ωφελούμενους – θα υπάρξει νεότερη
ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες