Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Καυσόξυλων και Πετρελαίου θέρμανσης

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για τα το Πρόγραμμα Καυσόξυλων και Πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.. με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αίτηση ενδιαφέροντος
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Λογαριασμό ΔΕΚΟ
4) Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης
5) Έντυπο Ε9
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Καυσόξυλων και Πετρελαίου θέρμανσης δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου

Επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Κάρτα ανεργίας
2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας.
3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου.

►και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της (οφειλές στεγαστικών δανείων,βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κ.α.)

Προσδιορισμός Εισοδήματος

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.000,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες 6.500,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών. 9.475,00 €

Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος επιπλέον 500,00€.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής τηλ. 2237 3 52222 – 2237 3 52225 – 22373 52226
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος – Αλεξάνδρα Βαστάκη – Παναγιώτα Ράπτη