Αιτήσεις για το πρόγραμμα διανομής πετρελαίου θέρμανσης

               ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

          Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το  Πρόγραμμα  διανομής  Πετρελαίου Θέρμανσης   ξεκινάει από την Τρίτη  28 Φεβρουαρίου 2023  έως και την Παρασκευή  10 Μαρτίου 2023  και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Πρόνοια) και στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Καρπενησίου περιοχή Αγίου Γεωργίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και ώρα από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Ε1 ή Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2021
  • Έντυπο Ε9
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

     Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα  Πετρελαίου Θέρμανσης  δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες  και  μόνιμοι  κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου 

Επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Κάρτα ανεργίας

2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  ή Ιατρική Γνωμάτευση που αποδεικνύει

προβλήματα υγείας

3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου

και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της

(οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων κ.α.).  Όπως επίσης λαμβάνονται υπόψη  και τα κοινωνικά κριτήρια του εκάστοτε αιτούντα.-

 

Από το Δήμο Καρπενησίου