Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο από Άγιο Λεωνίδη προς το δρόμο Κλαυσί – Μουζίλο

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή της οδικής κυκλοφορίας στο δρόμο από Άγιο Λεωνίδη προς το δρόμο Κλαυσί – Μουζίλο λόγω εργασιών εκσκαφής και επίχωσης δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της μελέτης έργου “Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς”. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 21 Νοεμβρίου 2022 και θα διαρκέσουν 12 ημέρες.