Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου

Από  Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 το Κ.Ε.Π. επί της οδού Ύδρας 6 (περιοχή Ξηριάς) θα είναι κλειστό οριστικά λόγω της συγχώνευσής του με το κεντρικό Κ.Ε.Π. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1041/2021.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετακίνησης και εγκατάστασης των υπαλλήλων στο κεντρικό Κ.Ε.Π.