Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ JCB & ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 στις 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ