Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε τις αποφάσεις.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΜΑΪΟΣ 2021