Δασικός χάρτης Ευρυτανίας

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από τη Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ