Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας αίτησης απαλλαγής δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Καρπενησίου ολοκλήρωσε την πλατφόρμα για την αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι πληττόμενες επιχειρήσεις που είχαν αναστείλει τη λειτουργίας τους κατά την άνοιξη αλλά και τώρα μέσω της απαλλαγής τους από την καταβολή των δημοτικών τελών. Ακολουθούν επισυναπτόμενα αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή της αίτησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ