Προγράμματα ¨Άθληση για όλους 2020-2021¨

Ο Δήμος  Καρπενησίου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  ανακοινώνει την υλοποίηση   των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021.

Στο φετινό πρόγραμμα οι αθλούμενοι θα συμμετέχουν οικονομικά ως εξής:

Άσκηση Ενηλίκων: 10,00 € μηνιαίως

Άσκηση στην Τρίτη ηλικία: 7,00 € μηνιαίως

Άσκηση στην προσχολική ηλικία: δωρεάν

Ειδικά δομημένα μεγάλης διάρκειας (ΑΜΕΑ): δωρεάν

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα   είναι η προσκόμιση  αίτησης συμμετοχής, το έντυπο καταγραφής αθλούμενου  και η ιατρική γνωμάτευση ( επισυνάπτονται τα έντυπα).

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά στο mail:a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr

Με  το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση με τις ώρες του προγράμματος, τους υπεύθυνους καθηγητές και τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ