Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρων

Διαβάστε την απόφαση Δημάρχου.