Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. 5/2019 διακήρυξη για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς» Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ