Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.16976_2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 11_2023

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 11_2023