Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου ενόψει των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

Σας γνωρίζουμε ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 65437/03-08-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου στο Νέο Δημαρχείο Καρπενησίου (Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, περιοχή Προφήτη Ηλία, Ξηριάς) θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την 12η βραδινή στις ακόλουθες ημερομηνίες

 Α’ Γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)

i. Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023/ Λήγει η προθεσμία μεταδημότευσης υποψηφίων χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας

ii. Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023/ Λήγει η προθεσμία δήλωσης συνδυασμών στην ηλεκτρονική Πύλη

iii. Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023/ Παράδοση ψηφοδελτίων

iv. Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023/ Παραμονή και ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

 Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2237350037, 6981892542 και 6946274460 (κα Κωνσταντούλα Βλάχου).