Εφαρμογές ανάλυσης προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου

Με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των δημοτών και την υλοποίηση της αρχής της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, η Δημοτική Αρχή αναρτά στον ιστότοπο του Δήμου Καρπενησίου ειδικές εφαρμογές για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Δήμου. Στους συγκεκριμένους συνδέσμους ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με τρόπο εύληπτο και εύκολο, με τη χρήση ειδικών γραφημάτων να ενημερωθεί και να κρίνει τα έσοδα και τις δαπάνες του Δήμου.

proip_logo

proip_logo_2_GRAFIM

proip_logo_2_GRAFIM_DIKT