Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ” άτομο για το μήνα Αύγουστο 2016

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.