Ανακοίνωση για τα προγράμματα «Άσκηση Ενηλίκων»και «Παιδί και Αθλητισμός» στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χ Ω Ρ Ο Σ Α Θ Λ Η Σ Η Σ

α/α

Πρόγραμμα

Ονοματεπώνυμο Π.Φ.Α.

Σύνολο

ΦΥΛΟ

Α / Γ

ΗΛΙΚΙΑ

(εύρος)

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΛΙΑΓΚΟΣΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 12 16 19-65 11:0012:00 11:0012:00 11:0012:00 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ ΔΕ ΦΟΥΡΝΑΣ
2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΛΙΑΓΚΟΣΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 13 19-65 12:0013:00 12:0013:00

 

12:3013:30 Τ.Κ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ

ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ Τ.Κ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΔΕ ΦΟΥΡΝΑΣ
3 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 15 6-12 13:3014:30 13:3014:30 13:30-14:30Τ.Κ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΟΥΡΝΑΣ KAI ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ Τ.Κ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΔΕ ΦΟΥΡΝΑΣ