Ωράριο λειτουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων για τον Μάιο

Δευτέρα 2 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Πέμπτη 5 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Παρασκευή 6 Μαΐου: 10: 00 – 14:00

Σάββατο 7 Μαΐου: 09:30 – 14:30 

Κυριακή 8 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Δευτέρα 9 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Πέμπτη 12 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Παρασκευή 13 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Σάββατο 14 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Κυριακή 15 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Δευτέρα 16 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Πέμπτη 19 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Παρασκευή 20 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Σάββατο 21 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Κυριακή 22 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Δευτέρα 23 Μαΐου: 10:00 – 14:00 

Πέμπτη 26 Μαΐου: 10:00 – 14:00

Παρασκευή 27 Μαΐου: 10:00 – 14:00 

Σάββατο 28 Μαΐου: 09:30 – 14:30 

Κυριακή 29 Μαΐου: 09:30 – 14:30

Δευτέρα 30 Μαΐου: 10:00 – 14:00