Ωράριο λειτουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων για το μήνα Απρίλιο

Παρασκευή 1 Απριλίου: 10: 00 – 14:00                   

Σάββατο 2 Απριλίου : 09:30 – 14:30                       

Κυριακή 3 Απριλίου: 09:30 -  14:30                      

 

 

Δευτέρα 4 Απριλίου: 10:00 -  14:00                         

Πέμπτη 7 Απριλίου:  10:00 -  14:00                          

Παρασκευή 8 Απριλίου: 10: 00 -  14:00                  

Σάββατο 9 Απριλίου: 09:30 – 14:30                        

Κυριακή 10 Απριλίου: 09:30 – 14:30                      

 

Δευτέρα 11 Απριλίου: 10:00  – 14:00                      

Πέμπτη 14 Απριλίου: 10:00 -  14:00                       

Παρασκευή 15 Απριλίου: 10:00 – 14:00                  

Σάββατο 16 Απριλίου: 09:30 -  14:30                      

Κυριακή 17 Απριλίου: 09:30 – 14:30                    

 

 

Δευτέρα 18 Απριλίου: 10:00 – 14:00                         

Πέμπτη 21 Απριλίου: 10:00 – 14:00                          

Παρασκευή 22 Απριλίου: 10:00 – 14:00                   

Σάββατο 23 Απριλίου: 09:30 – 14:30                        

Κυριακή 24 Απριλίου: 09:30 – 14:30                        

 

Δευτέρα 25 Απριλίου: 10:00  – 14:00

Πέμπτη 28 Απριλίου: 10:00  – 14:00                         

Παρασκευή 29 Απριλίου: 10:00 – 14:00                   

Σάββατο 30 Απριλίου: 10:00 – 14:00