Εγγραφή στο περιφερειακό μητρώο φορέων εκμετάλλευσης & περιφερειακό μητρώο εμπόρων

Η εγγραφή κάθε υπόχρεου στα περιφερειακά μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και μητρώα εμπόρων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (29-12-2015) και με καταληκτική ημερομηνία την 28η-06-2016, στην έδρα της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας Ευρυτανίας (Δ/νση Δασών/1ο χλμ Ε.Ο. Καρπενησίου- Αγρινίου, Καρπενήσι).

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική ανακοίνωση.